Zmluvy

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
2018/05-03; ZONNP č.2/2011; Dodatok č.7 BBA Slovakia, a.s., Lučenec Dodatok č.7 k zmluve o nájme nebytových priestorov Viac
2018/05-02;ZoPFD č.3/2018 Miestny spolok Slovenského červeného kríža Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2018 v roku 2018 Viac
2018/05-01; ZoPFD 5/2018 Folklórny súbor Hrnčiarka Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2018 v roku 2018. Viac
2018/04-04; ZoPFD 7/2018 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2018 v roku 2018 Viac
2018/04-03; ZoPFD 4/2018 Jednota dôchodcov na Slovensku ZO H.Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2018 v roku 2018 Viac
2018/04-02;ZoD 3/2018 STAVTECH BB s.r.o. Banská Bystrica Zmluva o dielo Viac
2018/04-01; ZoD 08/2017, dodatok č.1 STAVTECH BB, s.r.o. Banská Bystrica Zmluva o dielo, dodatok č.1 Viac
2018/03-04; ZoPSVPL 281801 - 1/2018 Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o poskytnutí služby mobilného výkupu Papiera a lepenky, kat. č. odpadu: 20 01 01 a Jedlých olejov a tukov, kat. č. odpadu: 20 01 25 č. 28 18 01 (u poskytovateľa) č. 1/2018 (u objednávateľa) Viac
2018/03-03; ZoD 2/2018 EU PROFI s.r.o. Zvolenská Slatina Zmluva o dielo Viac
2018/03-02; ZoD 1/2018 STAVTECH BB, s.r.o. Zmluva o dielo Viac
2018/03-01; Dodatok č.8 k ZoNNP č.5/2011 TEN PRAKTIK s.r.o. R.Sobota Dodatok č.8 k ZONNP č.5/2011 Viac
2018/02-05; ZONNP 9/2011; dodatok č.7 SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE “ DUKLA” 980 12 Hrnčiarske Zalužany Dodatok č. 7 k zmluve o nájme nebytových priestorov Viac
2018/02-04; ZONNP 8/2011 - dodatok č.7 Združená lesná spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Hrnčiarske Zalužany Dodatok č.7 k zmluve o nájme nebytových priestorov Viac
2018/02-03; ZOPFD 2/2018 Šachový klub Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2018 v roku 2018. Viac
2018/02-02; ZONNP č. 3/2011; Dodatok č.7 MUDr.Nývltová Dodatok č. 7, k zmluve o nájme nebytových priestorov Viac
2018/02-01; ZOPFD 1/2018 TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA „SLOVAN“ Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2018 v roku 2018 Viac
KZ 6/2017; 2017/12-04 Jolana Kaločaiová Kúpna zmluva Viac
ZoPD č.8/2018; 2017/12-03 Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Sušany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2017 v roku 2017 Viac
ZoÚč. 5/2017; 2017/12-02 Peter Urban, Kalinovo Zmluva o účinkovaní Viac
PZ 2/2017; 2017/12-01 Gejza Kantorák Príkazná zmluva Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci