Zmluvy

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
2018/12-02; KZ 5/2018 Markotán Ivan Kúpna zmluva Viac
2018/12-01; ZoD 4/2018 DAMEI, s.r.o. Horná Ves Zmluva o dielo Viac
2018/11-01; ZoZVB 1/2018 Slovenská distribučná, a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena Viac
Viac
2018/10-03; Dodatok č.1 MAKROAUDIT s.r.o. Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb Viac
2018/10-02; RKZ 1/2018; 107/181/2018 AG FOODS SK s.r.o. Pezinok Rámcová kúpna zmluva Viac
2018/10-01; 100/02/18; ZoÚv.1/2018 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o municipálnom úvere Viac
2018/09-04; ZoPFD 8/2018 Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Sušany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2018 v roku 2018 Viac
2018/09-03; DZ 1/2018 Július Slanina Darovacia zmluva Viac
2018/09-02; KZ 4/2018 GEMERPRODUKT VALICE, ovocinársko-vinohradnícke družstvo R.Sobota Kúpna zmluva Viac
2018/09-01; KZ 3/2018 GEMERPRODUKT VALICE, ovocinársko-vinohradnícke družstvo R.Sobota Kúpna zmluva Viac
2018/07-06;ZoÚč.4/2018 Peter Urban, Kalinovo Zmluva o účinkovaní Viac
2018/07-05; ZoÚč. 3/2018 Peter Peniak, Poltár Zmluva o účinkovaní Viac
2018/07-04;ZoÚč. 2/2018 Lenka Perzeľová Zmluva o účinkovaní Viac
ZoPÚ 192/2018/04; 201807-03 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zmluva o poskytovaní údajov Viac
2018/07-02; ZoKČ 1/2018 EKOTEC spol. s.r.o. Bratislava Zmluva o kontrolnej činnosti Viac
2018/07-01; ZoPFD 6/2018 Základná organizácia Únia žien Slovenska Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2018 v roku 2018 Viac
2018/06-07 BRANO s.r.o. Valča Zmluva o dielo Viac
2018/06-06; KZ 2/2018 (K) Július Kurjan, Drahoslava Kurjanová Kúpna zmluva Viac
2018/06-05,Dod.č.1 ku ZoD č.3/2018 STAVTECH BB s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o dielo Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci