Zmluvy

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
2019/05-07; ZoOSOVVK č.05/2019 Július Nociar ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/05-06; ZoPFD č.8/2019 Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Sušany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 v roku 2019 Viac
2019/05-05; ZoOSOVVK č.06/2019 Milan Koristek ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Viac
2019/05-04; ZoOSOVVK č.04/2019 Margita Markotánová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Viac
2019/05-03; ZoOSOVVK 3/2019 Zuzana Markotánová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/05-02; ZoOSOVVK č.1/2019 Ing. Jana Babaríková ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2019/05-01; 149 502 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Viac
2019/04-04; ZoD 2/2019 STAVMONT SK, s.r.o. Zmluva o dielo Viac
2019/04-03; ZoD 1/2019 Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO ZMLUVA O DIELO Viac
2019/04-02; DOZ 1/2019 DUFFI, s.r.o. Krúžno Dodávateľsko-odberateľská zmluva Viac
2019/04-01; ZoPFD 5/2019 Hrnčiarka Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 v roku 2019 Viac
2019/03-05; ZoPFD č.3/2019 Miestny spolok Slovenského červeného kríža Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 v roku 2019 Viac
2019/03-04; ZoPFD 2/2019 Šachový klub Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 Viac
2019/03-03; ZoPFD 7/2019 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 v roku 2019 Viac
2019/03-02; ZoPFD 6/2019 Únia žien Slovenska ZO Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 v roku 2019 Viac
2019/03-01; ZoPFD 4/2019 Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO H.Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 v roku 2019 Viac
2019/02-04; Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní údajov č.192/2018/04 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní údajov č.192/2018/04 Viac
2019/02-03, DOD.č.1 k zmluve o združených dodávkach zemného plynu č. SC2018/151 MET Slovakia, a.s. Bratislava DOD.č.1 k zmluve o združených dodávkach zemného plynu č. SC2018/151 Viac
2019/02-02; Dodatok č.8 k zmluve č.9/2011 Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie DUKLA H.Zalužany Zmluva o nájme nebytových priestorov Viac
2019/02-01; Dodatok č.8 k zmluve 8/2011 Združená lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci